Výrobní zařízení

Máme různé zařízení na podporu výroby, jako je vysokofrekvenční balicí stroj, ultrazvukový svařovací stroj na plasty, pneumatický děrovač, LCR + osciloskop a DC regulovaný napájecí zdroj atd.